ชุมชนเทพพิทักษ์

Share Button

ชุมชนเทพพิทักษ์ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.เพชรเกษม 67 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเทพพิทักษ์ มีประชากรชายจำนวน 736 คน และประชากรหญิงจำนวน 764 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนเทพพิทักษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 218 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 184 หลัง ชุมชนเทพพิทักษ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเทพพิทักษ์

เขต: บางแค

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.เพชรเกษม 67

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 736 คน

ประชากรหญิง: 764 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 218 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 184 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button