ชุมชนเซ่งไพเราะ

Share

ชุมชนเซ่งไพเราะ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 72 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเซ่งไพเราะ มีประชากรชายจำนวน 212 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 432 คน

ชุมชนเซ่งไพเราะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 360 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 178 หลัง ชุมชนเซ่งไพเราะ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเซ่งไพเราะ

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 72

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 212 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 432 คน

จำนวนครัวเรือน: 360 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 178 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share