ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์

Share

ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 368 คน และประชากรหญิงจำนวน 320 คน รวมเป็น 688 คน

ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 215 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 368 คน

ประชากรหญิง: 320 คน

ประชากรรวม: 688 คน

จำนวนครัวเรือน: 215 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share