ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย

Share Button

ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 171 คน รวมเป็น 331 คน

ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 171 คน

ประชากรรวม: 331 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button