ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ

Share Button

ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมถนนพระราม 3 ซอย 4 ถนน พระราม 3 แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ มีประชากรชายจำนวน 213 คน และประชากรหญิงจำนวน 227 คน รวมเป็น 440 คน

ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมถนนพระราม 3 ซอย 4

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 213 คน

ประชากรหญิง: 227 คน

ประชากรรวม: 440 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button