ชุมชนเชลียง 5(สุดซอยวชิรธรรมสาธิต30)

Share Button

ชุมชนเชลียง 5(สุดซอยวชิรธรรมสาธิต30) ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อุดมสุข 45 ถนน สุขุมวิท 103 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเชลียง 5(สุดซอยวชิรธรรมสาธิต30) มีประชากรชายจำนวน 285 คน และประชากรหญิงจำนวน 281 คน รวมเป็น 566 คน

ชุมชนเชลียง 5(สุดซอยวชิรธรรมสาธิต30) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 372 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 170 หลัง ชุมชนเชลียง 5(สุดซอยวชิรธรรมสาธิต30) มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเชลียง 5(สุดซอยวชิรธรรมสาธิต30)

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อุดมสุข 45

ถนน: สุขุมวิท 103

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 285 คน

ประชากรหญิง: 281 คน

ประชากรรวม: 566 คน

จำนวนครัวเรือน: 372 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 170 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button