ชุมชนเจ้าพระยาสยาม

Share Button

ชุมชนเจ้าพระยาสยาม ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเจ้าพระยาสยาม มีประชากรชายจำนวน 221 คน และประชากรหญิงจำนวน 274 คน รวมเป็น 495 คน

ชุมชนเจ้าพระยาสยาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนเจ้าพระยาสยาม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจ้าพระยาสยาม

เขต: บางพลัด

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 221 คน

ประชากรหญิง: 274 คน

ประชากรรวม: 495 คน

จำนวนครัวเรือน: 165 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button