ชุมชนเจิมจิตต์

Share Button

ชุมชนเจิมจิตต์ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.อินทาปัจ 13 ถนน อินทาปัจ แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเจิมจิตต์ มีประชากรชายจำนวน 235 คน และประชากรหญิงจำนวน 257 คน รวมเป็น 492 คน

ชุมชนเจิมจิตต์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนเจิมจิตต์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจิมจิตต์

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.อินทาปัจ 13

ถนน: อินทาปัจ

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 235 คน

ประชากรหญิง: 257 คน

ประชากรรวม: 492 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button