ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต)

Share

ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เจริญพัฒนา ถนน รามอินทรา แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 148 คน รวมเป็น 278 คน

ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 59 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต)

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เจริญพัฒนา

ถนน: รามอินทรา

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 148 คน

ประชากรรวม: 278 คน

จำนวนครัวเรือน: 59 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share