ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์

Share Button

ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์ มีประชากรชายจำนวน 434 คน และประชากรหญิงจำนวน 454 คน รวมเป็น 888 คน

ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 281 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 281 หลัง ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 434 คน

ประชากรหญิง: 454 คน

ประชากรรวม: 888 คน

จำนวนครัวเรือน: 281 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 281 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button