ชุมชนเคหะสถานครูไทย

Share Button

ชุมชนเคหะสถานครูไทย ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.สรณคมน์ ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะสถานครูไทย มีประชากรชายจำนวน 301 คน และประชากรหญิงจำนวน 327 คน รวมเป็น 628 คน

ชุมชนเคหะสถานครูไทย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 207 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 195 หลัง ชุมชนเคหะสถานครูไทย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะสถานครูไทย

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.สรณคมน์

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 301 คน

ประชากรหญิง: 327 คน

ประชากรรวม: 628 คน

จำนวนครัวเรือน: 207 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 195 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button