ชุมชนเคหะชุมชนบางชัน

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนบางชัน ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.21 หมู่บ้านสหกรณ์ ถนน เสรีไทย แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชนบางชัน มีประชากรชายจำนวน 120 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 300 คน

ชุมชนเคหะชุมชนบางชัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 52 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนบางชัน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนบางชัน

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.21 หมู่บ้านสหกรณ์

ถนน: เสรีไทย

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 120 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 300 คน

จำนวนครัวเรือน: 52 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button