ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ. 2/3 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย มีประชากรชายจำนวน 3,882 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,253 คน รวมเป็น 8,135 คน

ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,886 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,419 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ. 2/3

ถนน: ประชาชื่น

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 3,882 คน

ประชากรหญิง: 4,253 คน

ประชากรรวม: 8,135 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,886 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,419 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button