ชุมชนเคหะคลองเก้า

Share Button

ชุมชนเคหะคลองเก้า ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยคลองเก้า 7 ถนน คลองเก้า แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะคลองเก้า มีประชากรชายจำนวน 529 คน และประชากรหญิงจำนวน 634 คน รวมเป็น 1,163 คน

ชุมชนเคหะคลองเก้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 391 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 391 หลัง ชุมชนเคหะคลองเก้า มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะคลองเก้า

เขต: คลองสามวา

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยคลองเก้า 7

ถนน: คลองเก้า

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 529 คน

ประชากรหญิง: 634 คน

ประชากรรวม: 1,163 คน

จำนวนครัวเรือน: 391 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 391 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button