ชุมชนเขมาเนรมิตร

Share Button

ชุมชนเขมาเนรมิตร ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ร.ร.วีระพิทยา ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเขมาเนรมิตร มีประชากรชายจำนวน 229 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 419 คน

ชุมชนเขมาเนรมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 247 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนเขมาเนรมิตร มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเขมาเนรมิตร

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ร.ร.วีระพิทยา

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 229 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 419 คน

จำนวนครัวเรือน: 247 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button