ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา

Share

ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 289 คน และประชากรหญิงจำนวน 313 คน รวมเป็น 602 คน

ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 116 หลัง ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 289 คน

ประชากรหญิง: 313 คน

ประชากรรวม: 602 คน

จำนวนครัวเรือน: 116 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 116 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share