ชุมชนเกาะแครายพัฒนา

Share Button

ชุมชนเกาะแครายพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.หมู่บ้านนวธานี ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเกาะแครายพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 204 คน และประชากรหญิงจำนวน 197 คน รวมเป็น 401 คน

ชุมชนเกาะแครายพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนเกาะแครายพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกาะแครายพัฒนา

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.หมู่บ้านนวธานี

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 204 คน

ประชากรหญิง: 197 คน

ประชากรรวม: 401 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button