ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.อ่อนนุช 66 แยก ซ. 13 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 685 คน และประชากรหญิงจำนวน 575 คน รวมเป็น 1,260 คน

ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.อ่อนนุช 66 แยก ซ. 13

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 685 คน

ประชากรหญิง: 575 คน

ประชากรรวม: 1,260 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button