ชุมชนเกาะมุสลิม

Share Button

ชุมชนเกาะมุสลิม ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.โรงกำจัดขยะอ่อนนุช ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเกาะมุสลิม มีประชากรชายจำนวน 148 คน และประชากรหญิงจำนวน 197 คน รวมเป็น 345 คน

ชุมชนเกาะมุสลิม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนเกาะมุสลิม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกาะมุสลิม

เขต: ประเวศ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.โรงกำจัดขยะอ่อนนุช

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 148 คน

ประชากรหญิง: 197 คน

ประชากรรวม: 345 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button