ชุมชนเกาะกลาง

Share Button

ชุมชนเกาะกลาง ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.อ่อนนุช 55-57 ถนน พระราม 9 แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเกาะกลาง มีประชากรชายจำนวน 385 คน และประชากรหญิงจำนวน 465 คน รวมเป็น 850 คน

ชุมชนเกาะกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 175 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 175 หลัง ชุมชนเกาะกลาง มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกาะกลาง

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.อ่อนนุช 55-57

ถนน: พระราม 9

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 385 คน

ประชากรหญิง: 465 คน

ประชากรรวม: 850 คน

จำนวนครัวเรือน: 175 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 175 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button