ชุมชนเกษมสำราญ

Share Button

ชุมชนเกษมสำราญ ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเกษมสำราญ ซ.พัฒนเวศม์ 5 ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเกษมสำราญ มีประชากรชายจำนวน 79 คน และประชากรหญิงจำนวน 100 คน รวมเป็น 179 คน

ชุมชนเกษมสำราญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 51 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 44 หลัง ชุมชนเกษมสำราญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกษมสำราญ

เขต: วัฒนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านเกษมสำราญ ซ.พัฒนเวศม์ 5

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 79 คน

ประชากรหญิง: 100 คน

ประชากรรวม: 179 คน

จำนวนครัวเรือน: 51 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 44 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button