ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์

Share Button

ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 63 ถนน บางบอน 2 แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 193 คน และประชากรหญิงจำนวน 124 คน รวมเป็น 317 คน

ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 63

ถนน: บางบอน 2

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 193 คน

ประชากรหญิง: 124 คน

ประชากรรวม: 317 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button