ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5

Share Button

ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57) ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 มีประชากรชายจำนวน 437 คน และประชากรหญิงจำนวน 450 คน รวมเป็น 887 คน

ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 132 หลัง ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57)

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 437 คน

ประชากรหญิง: 450 คน

ประชากรรวม: 887 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 132 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button