ชุมชนเกตุไพเราะ 1-2

Share Button

ชุมชนเกตุไพเราะ 1-2 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57) ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเกตุไพเราะ 1-2 มีประชากรชายจำนวน 291 คน และประชากรหญิงจำนวน 322 คน รวมเป็น 613 คน

ชุมชนเกตุไพเราะ 1-2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 162 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนเกตุไพเราะ 1-2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกตุไพเราะ 1-2

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57)

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 291 คน

ประชากรหญิง: 322 คน

ประชากรรวม: 613 คน

จำนวนครัวเรือน: 162 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button