ชุมชนฮิดายะห์พัฒนา

Share Button

ชุมชนฮิดายะห์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.1และม.3 บางส่วน ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนฮิดายะห์พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 161 คน และประชากรหญิงจำนวน 198 คน รวมเป็น 359 คน

ชุมชนฮิดายะห์พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 74 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนฮิดายะห์พัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฮิดายะห์พัฒนา

เขต: สะพานสูง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.1และม.3 บางส่วน

ถนน: รามคำแหง

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 161 คน

ประชากรหญิง: 198 คน

ประชากรรวม: 359 คน

จำนวนครัวเรือน: 74 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button