ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

Share Button

ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ มีประชากรชายจำนวน 1,147 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,103 คน รวมเป็น 2,250 คน

ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 454 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: สุขาภิบาล 2

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,147 คน

ประชากรหญิง: 1,103 คน

ประชากรรวม: 2,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 454 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button