ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ (ใต้สะพาน)

Share Button

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ (ใต้สะพาน) ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 77 ถนน สุขุมวิท แขวง ดอกไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ (ใต้สะพาน) มีประชากรชายจำนวน 330 คน และประชากรหญิงจำนวน 306 คน รวมเป็น 636 คน

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ (ใต้สะพาน) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ (ใต้สะพาน) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ (ใต้สะพาน)

เขต: ประเวศ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: สุขุมวิท 77

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: ดอกไม้

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 330 คน

ประชากรหญิง: 306 คน

ประชากรรวม: 636 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button