ชุมชนอิสรานุภาพ

Share

ชุมชนอิสรานุภาพ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อิสรานุภาพ ถนน ทรงวาด แขวง จักรวรรดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอิสรานุภาพ มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 139 คน รวมเป็น 283 คน

ชุมชนอิสรานุภาพ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนอิสรานุภาพ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอิสรานุภาพ

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อิสรานุภาพ

ถนน: ทรงวาด

แขวง: จักรวรรดิ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 139 คน

ประชากรรวม: 283 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share