ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา

Share Button

ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 476 คน และประชากรหญิงจำนวน 504 คน รวมเป็น 980 คน

ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 91 หลัง ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: ราษฎร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 476 คน

ประชากรหญิง: 504 คน

ประชากรรวม: 980 คน

จำนวนครัวเรือน: 136 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 91 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button