ชุมชนอามานะฮ์พัฒนา(ปากคลองสามเสน)

Share Button

ชุมชนอามานะฮ์พัฒนา(ปากคลองสามเสน) ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองสามเสน / คลองแสนแสบ ถนน เพชรพระราม แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอามานะฮ์พัฒนา(ปากคลองสามเสน) มีประชากรชายจำนวน 104 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 223 คน

ชุมชนอามานะฮ์พัฒนา(ปากคลองสามเสน) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนอามานะฮ์พัฒนา(ปากคลองสามเสน) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอามานะฮ์พัฒนา(ปากคลองสามเสน)

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองสามเสน / คลองแสนแสบ

ถนน: เพชรพระราม

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 104 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 223 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button