ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ บางคอแหลม

Share

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ บางคอแหลม ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สำนักงานเขตบางคอแหลม ถนน พระราม 3 แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ บางคอแหลม มีประชากรชายจำนวน 165 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 345 คน

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ บางคอแหลม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 144 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 144 หลัง ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ บางคอแหลม มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ บางคอแหลม

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: สำนักงานเขตบางคอแหลม

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 165 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 345 คน

จำนวนครัวเรือน: 144 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 144 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share