ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90

Share Button

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90 ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยประชาอุทิศ 90 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90 มีประชากรชายจำนวน 980 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,147 คน รวมเป็น 2,127 คน

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 836 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 816 หลัง ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90 มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยประชาอุทิศ 90

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 980 คน

ประชากรหญิง: 1,147 คน

ประชากรรวม: 2,127 คน

จำนวนครัวเรือน: 836 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 816 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button