ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76

Share Button

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76 ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยประชาอุทิศ 76 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76 มีประชากรชายจำนวน 159 คน และประชากรหญิงจำนวน 162 คน รวมเป็น 321 คน

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยประชาอุทิศ 76

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 159 คน

ประชากรหญิง: 162 คน

ประชากรรวม: 321 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button