ชุมชนอัลฮูดา

Share Button

ชุมชนอัลฮูดา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15-16 ถนน ร่มเกล้า แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอัลฮูดา มีประชากรชายจำนวน 143 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 299 คน

ชุมชนอัลฮูดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนอัลฮูดา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอัลฮูดา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15-16

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 143 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 299 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button