ชุมชนอัลกุ๊บรอ

Share Button

ชุมชนอัลกุ๊บรอ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 29 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอัลกุ๊บรอ มีประชากรชายจำนวน 313 คน และประชากรหญิงจำนวน 355 คน รวมเป็น 668 คน

ชุมชนอัลกุ๊บรอ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนอัลกุ๊บรอ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอัลกุ๊บรอ

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 29

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 313 คน

ประชากรหญิง: 355 คน

ประชากรรวม: 668 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button