ชุมชนอัมพรเพลส 2

Share Button

ชุมชนอัมพรเพลส 2 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.วัชรพล ถนน สายไหม แขวง ออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอัมพรเพลส 2 มีประชากรชายจำนวน 110 คน และประชากรหญิงจำนวน 117 คน รวมเป็น 227 คน

ชุมชนอัมพรเพลส 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนอัมพรเพลส 2 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอัมพรเพลส 2

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.วัชรพล

ถนน: สายไหม

แขวง: ออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 110 คน

ประชากรหญิง: 117 คน

ประชากรรวม: 227 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button