ชุมชนอับดุลเลาะ

Share Button

ชุมชนอับดุลเลาะ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. อับดุลเลาะ ถนน ร่มเกล้า แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอับดุลเลาะ มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 211 คน รวมเป็น 425 คน

ชุมชนอับดุลเลาะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 63 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนอับดุลเลาะ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอับดุลเลาะ

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. อับดุลเลาะ

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 214 คน

ประชากรหญิง: 211 คน

ประชากรรวม: 425 คน

จำนวนครัวเรือน: 63 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button