ชุมชนอับดุลรอมาน

Share Button

ชุมชนอับดุลรอมาน ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอับดุลรอมาน มีประชากรชายจำนวน 69 คน และประชากรหญิงจำนวน 62 คน รวมเป็น 131 คน

ชุมชนอับดุลรอมาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 34 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 34 หลัง ชุมชนอับดุลรอมาน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอับดุลรอมาน

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 69 คน

ประชากรหญิง: 62 คน

ประชากรรวม: 131 คน

จำนวนครัวเรือน: 34 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 34 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button