ชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)

Share

ชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง) ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.บุญขวาง ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง) มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 360 คน

ชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 118 หลัง ชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.บุญขวาง

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 360 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 118 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share