ชุมชนอัตตักวา

Share Button

ชุมชนอัตตักวา ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 59 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนอัตตักวา มีประชากรชายจำนวน 176 คน และประชากรหญิงจำนวน 214 คน รวมเป็น 390 คน

ชุมชนอัตตักวา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนอัตตักวา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอัตตักวา

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 59

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 176 คน

ประชากรหญิง: 214 คน

ประชากรรวม: 390 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button