ชุมชนออมทรัพย์

Share Button

ชุมชนออมทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ซ.ออมทรัพย์ ถนน ร่มเกล้า แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนออมทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 547 คน และประชากรหญิงจำนวน 553 คน รวมเป็น 1,100 คน

ชุมชนออมทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 162 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนออมทรัพย์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนออมทรัพย์

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15 ซ.ออมทรัพย์

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 547 คน

ประชากรหญิง: 553 คน

ประชากรรวม: 1,100 คน

จำนวนครัวเรือน: 162 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button