ชุมชนอยู่เจริญ(โครงการ 3)

Share Button

ชุมชนอยู่เจริญ(โครงการ 3) ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอย 4-9 อินทามาระ41 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอยู่เจริญ(โครงการ 3) มีประชากรชายจำนวน 383 คน และประชากรหญิงจำนวน 397 คน รวมเป็น 780 คน

ชุมชนอยู่เจริญ(โครงการ 3) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 284 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 284 หลัง ชุมชนอยู่เจริญ(โครงการ 3) มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอยู่เจริญ(โครงการ 3)

เขต: ดินแดง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอย 4-9 อินทามาระ41

ถนน: สุทธิสารวินิจฉัย

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 383 คน

ประชากรหญิง: 397 คน

ประชากรรวม: 780 คน

จำนวนครัวเรือน: 284 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 284 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button