ชุมชนอมรพันธ์ 135

Share Button

ชุมชนอมรพันธ์ 135 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านอมรพันธ์นคร ถนน สวนสยาม แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอมรพันธ์ 135 มีประชากรชายจำนวน 286 คน และประชากรหญิงจำนวน 260 คน รวมเป็น 546 คน

ชุมชนอมรพันธ์ 135 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 163 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 259 หลัง ชุมชนอมรพันธ์ 135 มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอมรพันธ์ 135

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านอมรพันธ์นคร

ถนน: สวนสยาม

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 286 คน

ประชากรหญิง: 260 คน

ประชากรรวม: 546 คน

จำนวนครัวเรือน: 163 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 259 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button