ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบพัฒนา

Share Button

ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ถนน ราษฏร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 168 คน และประชากรหญิงจำนวน 174 คน รวมเป็น 342 คน

ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 7

ถนน: ราษฏร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 168 คน

ประชากรหญิง: 174 คน

ประชากรรวม: 342 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button