ชุมชนอนามัย

Share Button

ชุมชนอนามัย ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 และ หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนอนามัย มีประชากรชายจำนวน 241 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 476 คน

ชุมชนอนามัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 142 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนอนามัย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอนามัย

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 และ หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 30

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 241 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 476 คน

จำนวนครัวเรือน: 142 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button