ชุมชนอนันตสามัคคี

Share Button

ชุมชนอนันตสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 18 ซ.อนันตสามัคคี ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอนันตสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 203 คน และประชากรหญิงจำนวน 210 คน รวมเป็น 413 คน

ชุมชนอนันตสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนอนันตสามัคคี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอนันตสามัคคี

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 18 ซ.อนันตสามัคคี

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 203 คน

ประชากรหญิง: 210 คน

ประชากรรวม: 413 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button