ชุมชนหัวป่า

Share Button

ชุมชนหัวป่า ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 39-41 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหัวป่า มีประชากรชายจำนวน 455 คน และประชากรหญิงจำนวน 510 คน รวมเป็น 965 คน

ชุมชนหัวป่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 248 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 159 หลัง ชุมชนหัวป่า มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหัวป่า

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 39-41

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 455 คน

ประชากรหญิง: 510 คน

ประชากรรวม: 965 คน

จำนวนครัวเรือน: 248 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 159 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button