ชุมชนหัวถนน(วัดแก้ว)

Share Button

ชุมชนหัวถนน(วัดแก้ว) ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหัวถนน(วัดแก้ว) มีประชากรชายจำนวน 180 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 400 คน

ชุมชนหัวถนน(วัดแก้ว) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 178 หลัง ชุมชนหัวถนน(วัดแก้ว) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหัวถนน(วัดแก้ว)

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 180 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 400 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 178 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button