ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา

Share Button

ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซอยวิภาวดี 25 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 350 คน และประชากรหญิงจำนวน 406 คน รวมเป็น 756 คน

ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซอยวิภาวดี 25

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 350 คน

ประชากรหญิง: 406 คน

ประชากรรวม: 756 คน

จำนวนครัวเรือน: 137 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button