ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์

Share Button

ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ข้างสวนธนบุรีรมย์ ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ มีประชากรชายจำนวน 382 คน และประชากรหญิงจำนวน 305 คน รวมเป็น 687 คน

ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 136 หลัง ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 2 ข้างสวนธนบุรีรมย์

ถนน: พุทธบูชา

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 382 คน

ประชากรหญิง: 305 คน

ประชากรรวม: 687 คน

จำนวนครัวเรือน: 158 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 136 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button